Jaarrekening

De jaarrekening is het financiële eindverslag van uw bedrijf. Deze is nodig voor alle belanghebbenden, zoals uw vermogensverschaffers en de belastingdienst.

De jaarrekening geeft een overzicht van de financiële situatie van uw bedrijf. Deze bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening over het afgelopen jaar, een toelichting op beide en in bepaalde gevallen een accountantsverklaring.

We nodigen u ook altijd uit om de jaarrekening samen door te nemen, zodat u weet hoe u het financiële eindverslag moet lezen.

Ons kantoor is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Onze gekwalificeerde accountants zorgen ervoor dat uw jaarrekening voldoet aan de noodzakelijke wettelijke vereisten. Dit verklaren wij middels een samenstellingsverklaring.