Loonadministratie

Bent u directeur-grootaandeelhouder, heeft u personeel in dienst of heeft u plannen om dit te gaan doen? Dan verzorgen wij graag de loonadministratie voor u.

Onze dienstverlening bestaat daarbij uit diverse aspecten zoals o.a.:

  • Bijhouden van de periodieke loonadministratie en het genereren van loonstroken;
  • Opstellen en indienen van aangiftes loonbelasting bij de belastingdienst;
  • Aanmelden van personeelsleden bij pensioenregelingen;
  • Opstellen van contracten en arbeidsovereenkomsten;
  • Juridische advisering en ondersteuning op deze gebieden.